×

Філологія

Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція «Філологія»

Тема: Підвищення інтересу до вивчення літератури засобами ігрових технологій

ПІБ вчителя: Дубина Наталя Миколаївна

Посада, категорія, звання: учитель української мови та літератури, вища категорія, старший вчитель

Повна назва школи: Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №55 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор ПІБ: Шевченко Вікторія Дмитрівна

Адреса школи: м.Запоріжжя, вул.Передатна, 17-а

тел.: 067-743-60-12, 286-24-79

email: zosh55@ukr.net; natalyakoffe@gmail.com   

http: https://dubinann.blogspot.com

Провідна педагогічна ідея досвіду: виявлення нових методів взаємодії вчителя й учнів, відкриття нових і  перспективних педагогічних можливостей навчальних ігор у розвитку інтересів дітей.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: навчальна гра має структуру, що відрізняє її від інших видів діяльності.   Це єдина система впливів, спрямована на формування в дитини потреби у знаннях, активного інтересу, формування більш досконалих пізнавальних навичок і вмінь. Основними елементами навчальної гри, що надають їй форму навчання і гри водночас, є навчальні та ігрові завдання, ігровий задум, правила, ігрові дії, обладнання гри, результат гри. Мета гри – забезпечення переходу від пізнавальної мотивації до професійного зв’язку з появою потреби у знаннях та їх практичного застосування в обстановці навчального процесу.

Науково-теоретична база досвіду: висока оцінка навчально-педагогічним іграм як одному з методів активного  навчання і підготовки майбутніх випускників дається в працях   A. Вербицького, Л. Вишнякової, Р. Жукова, Д. Ельконіна, Ю. Кравченка,     В. Комарова, В. Платова, В. Рибальського та інших сучасних учених,  засвоєння при лекційній системі викладу матеріалу становить не більше      20 відсотків інформації, в той час як в діловій грі – близько 90. За даними     В. Рибальського і Н. Мироносецького, введення і широке використання   навчальних ігор у вищих навчальних закладах дозволяє зменшити час на   вивчення деяких предметів на 30-50 відсотків при більшому ефекті засвоєння навчального матеріалу, а процес навчання стає більш творчим і захоплюючим.

Стисла анотація досвіду: на своїх уроках я впроваджую рухливі, розумові або дидактичні ігри. Основним призначенням таких ігор є розвиток пізнавальної діяльності дітей. На уроках української літератури ці ігри широко використовуються для закріплення знань, що одержані на уроці. Для будь-якої ігри характерним є почуття задоволення і підвищеного емоційного тонусу гравців У ролевих іграх емоції пов’язані з виконанням взятої на себе ролі, відповідно до правил гри, у рухливих іграх – з розвитком мускулатури та моторики, у дидактичних – з досягненням певних результатів.

Результативність впровадження досвіду: якісні зміни мотивації навчальної діяльності, зростання рівня навчальних досягнень учнів;, цікавість.

Репрезентація досвіду: Матеріали представлені на методичній раді Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55 і використовуються у навчальному процесі вчителями школи.

          Посилання на матеріал: опис досвіду, презентація, блог вчителя