×

Форми навчання

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути організована за такими формами:

* інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

* індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

У закладі можливі такі форми здобуття загальної середньої освіти:
* інституційна (очна, денна); дистанційна;
* індивідуальна:
– екстернатна – учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого у школі оцінюють його знання.
педагогічний патронаж – форма, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник (відповідно до визначених категорій).
сімейна – форма передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж відповідають за здобуття знань на рівні не нижче освітніх стандартів).
* інклюзивне навчання.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ:

— Наказ МОН України від 12.01.2016 №8 “Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”

— Лист МОН від 20.08.2019 №1/9-525Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти .Детальніше.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ:

— Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 “Про затвердження Положення про дистанційне навчання”

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА:

— Порядок організації інклюзивного навчання у закладах освіти

Як почати навчання за індивідуальною формою?

Будь-яка форма освіти, зокрема й індивідуальна, потребує, щоб учня зарахували до закладу – для цього потрібно подати необхідні документи.

Основний документ для зарахування або переведення на індивідуальну форму навчання – заява одного з батьків дитини або самого учня, якщо він повнолітній. До заяви додаються документ, що посвідчує особу учня, медична довідка № 086-1/о та документ про освіту, якщо він є.

Можуть знадобитись і додаткові документи. Необхідно буде документально підтвердити підстави для навчання на екстернаті або обставини для застосування педагогічного патронажу (наприклад, стан здоров’я, перебування під вартою або засудження, статус біженця). Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їх перебування в Україні.

Внутрішньо переміщені особи, біженці та особи з документами про необхідність захисту можуть не подавати деякі документи, якщо мають на це причини.