×
 • Головна
 • Функціональна грамотність – запорука успіху сучасної людини.

Функціональна грамотність – запорука успіху сучасної людини.

Сучасному суспільству потрібні люди, які вміють швидко адаптуватися до змін. Підвищуються вимоги до рівня освіченості людини. Сьогодні щоб бути професійно реалізованим, необхідно володіти універсальними компетентностями або функціональною грамотністю.

ЮНЕСКО і Європейська комісія навіть встановили мінімальний рівень функціональної грамотності, необхідний кожному європейцеві для того, щоб «вписатися» в суспільство і не бути «соціальним інвалідом», не кажучи вже про професійну самореалізацію.

Що ж таке функціональна грамотність? Функціональна грамотність показує зв’язок між загальною освітою людини і її здатністю використовувати набуті знання на практиці в різних ситуаціях в реальному житті. Іншими словами, цей той набір умінь і навичок, який допомагає людям успішно вирішувати різні проблеми в суспільстві, максимально швидко адаптуватися і функціонувати в зовнішньому середовищі.

По суті, це не самі знання, а можливості людини

 • здобувати нові знання;
 • застосовувати отримані знання на практиці;
 • оцінювати своє знання-незнання;
 • прагнути до саморозвитку.

Функціональна грамотність нагадує здатність до логічного мислення, яке ми використовуємо при вирішенні різноманітних завдань в нашому житті. Велику роль відіграє практика роботи з текстом,  здатність використовувати навички читання і письма  в повсякденному житті – оформити рахунок у банку, прочитати інструкцію до купленого комп’ютера і т.д.

Чи потрібно розвивати функціональну грамотність? Психологи стверджують, що розвивати її однозначно необхідно. Причина в тому, що саме вона допомагає нам справлятися з проблемами в нашому житті і робити вірні висновки.

Функціонально грамотна особистість – це людина, яка:

 • орієнтується в світі і діє відповідно з суспільними цінностями, очікуваннями та інтересами (наприклад, вміє співвідносити і координувати свої дії з діями інших людей);
 • здатна бути самостійною в ситуації вибору і прийняття рішень;
 • вміє відповідати за свої рішення;
 • здатна нести відповідальність за себе і своїх близьких;
 • володіє прийомами навчання і готовий до постійної перепідготовки;
 • володіє набором компетенцій, як ключових, так і з різних галузей знань;
 • для якої пошук рішення в нестандартній ситуації – звичне явище;
 • легко адаптується в будь-якому соціумі і вміє активно впливати на нього;
 • добре володіє усною і письмовою мовою як засобом взаємодії між людьми;
 • володіє сучасними інформаційними технологіями.

Чи володієш ти функціональною грамотністю і наскільки вона в тебе розвинена? Як це з’ясувати поговоримо наступного разу. То ж до зустрічі!