×

Початок прийому заяв про зарахування до 1-го класу

Відповідно наказу ДОН ЗМР від 23.04.2019 № 175р “Про зарахування дітей до 1-х класів комунальних закладів загальної середньої освіти м.Запоріжжя” визначено 25.04.2019 – початком прийому заяв одного з батьків (або їх законних представників) про зарахування дітей до 1-х класів комунальних закладів загальної середньої освіти м.Запоріжжя.

 Документи на зарахування дитини до школи будуть прийматися з 25.04.2019 року по 31.05.2019 року.

Документи реєструватимуться лише за наявності:

1)    заяви одного з батьків дитини або особи, що їх замінює ( з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника );

2)    копії свідоцтва про народження дитини ( під час подання копії пред’являється оригінал );

3)    оригіналів медичних довідок  за формами:

– первинної облікової документації №086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затверджена наказом МОЗ України від 16.08.2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 року за № 794/18089;

– N 063/о “Карта профілактичних щеплень”, затверджена МОЗ України  від 10.01.2006 року № 1, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України  08.06.2006 року № 688/12562;

 На першочергове зарахування мають право:

1)  діти, які проживають на території обслуговування закладу;

2)  діти, які є рідними братами або сестрами дітей, які здобувають освіту  у цьому закладі;

3)  діти працівників закладу освіти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked with a preliminary underscore.