×

Важлива інформація!

Шановнi батьки майбутніх першокласників!

Приймання заяв для зарахування дiтей до першого класу закладiв загальної середньої освiти м. Запорiжжя триватиме з 02.06.2020р. по 10.08.2020р, за попереднiм записом за тел. 286-24-79, (068) 654 4632 для пiдготовки графiку органiзованого прийому громадян.

Заяви на зарахування приймаються виключно у батькiв, без присутностi дiтей. Звертаємо Вашу увагу на необхiднiсть наявностi документу, що засвiдчує особу заявника.

Нагадуємо, що до заяви для зарахування дитини до першого класу додаються документи:

– копiя свiдоцтва про народження дитини (та оригінал для звірки, який одразу повертаємо);
– оригiнал медичноi довiдки за формою первинної облiкової документацii N 086-1/о «Довiдка учня загальноосвiтнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профiлактичного огляду) (далi – медична довiдка);
– iншi документи, якi пiдтверджуютъ право дитини на першочергове зарахування до 1 класу закладу освiти.

У разi вiдсутностi оформленої медичної довiдки подаються вищезазначенi документи, а в заявi зазначається зобов’язання батькiв оформити медичну довiдку та надати до закладу освiти в тepмiн до 10.08.2020р.

З метою дотримання протиепiдемiчних заходiв в закладi освiти для приймання заяв буде видiлено окреме мiсце. Для уникнення скупченостi громадян приймання заяв буде здiйснюватисъ вiдповiдно до заздалегiдь складеного графiку.

Для попередження поширення на територii України гострої респiраторноi хвороби COVID-19 просимо неухильно дотримуватись протиепiдемiчних заходiв, в тому числi соцiальної дистанцiї.

Нагадуємо, що вiдповiдно до постанови Кабiнету Miністрів України вiд 20.05.2020 N 392 «Про встановлення карантину з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої  респiраторної хвороби covlD_lg, спричиненоi Kopoнaвipycoм SARS-CoV-2, та етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв»  забороняється перебування у громадських будинках i спорудах без вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked with a preliminary underscore.