×

Початкова освіта

Номінація «Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція «Початкова освіта»

Тема. Цікава математика для четвертокласників

Інформація про автора досвіду: Гончарова Світлана Вікторівна, учитель початкових класів Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 Запорізької міської ради Запорізької області; кваліфікаційна категорія  «спеціаліст першої категорії»

Контактна інформація про навчальний заклад: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 Запорізької міської ради Запорізькою області, вул.Передатна, 17-А  м.Запоріжжя,  69026,   т. 286 62 79

Директор школи: Шевченко Вікторія Дмитрівна

email:zosh55@ukr.net

http:zzsh55.org.com

Провідна педагогічна ідея досвіду: узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо діяльності педагога з визначеної теми.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: новизна досвіду полягає у пошуку та творчому використанні системи задач та практичних робіт, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання і виховання, забезпечує стійку ефективність навчально – виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення.

Науково – теоретична база досвіду: численні дослідження, проведені відомими вченими психологами і педагогами Л.В.Занковим, Г.О.Люблінською, Н.О.Менчинською показали, що тільки активна діяльність самого школяра є запорукою його успішного розвитку. Відповідно до цього у сучасній початковій школі принципово змінився характер навчання дітей: менше стало одноманітної тренувальної роботи, однак зросла значимість самостійних і творчих завдань, підвищився теоретичний рівень як засіб осмисленого виконання навчальних завдань.

Дослідженнями вчених Т.І.Шамової, П.І.Підкасистого, Н.О.Половнікової, І.Т. Огородникової, М.І.Махмутова, І.Я.Лернера, М.М.Скаткіна, М.О.Данилова встановлено, що пізнавальна активність та самостійність школярів є найважливішою умовою успішності їх навчання і розвитку.

Стисла анотація досвіду: представлені творчі вправи різняться за рівнем складності. Найпростіші у розв’язанні завдання стверджувальні (учень лише обґрунтовує твердження). Завдання підвищеної складності дають змогу самостійно дійти певних висновків, довести їх правильність, перевірити тощо. Найскладніші завдання стимулюють дітей до активної розумової діяльності, до творчого пошуку.

На своїх уроках я використовую представлені творчі вправи. Надаю перевагу самостійній роботі, підтримуючи ініціативу дітей. При розв’язуванні творчих вправ намагаюсь всебічно реалізувати принцип диференційованого підходу. Під час самостійного розв’язування творчих вправ не обмежую дітей у виборі способів їх розв’язування.

Представлені творчі вправи для 4 класу подано в порядку зростання складності, без урахування тематичного планування. Час виконання вправ, послідовність виконання визначаю самостійно. Користуючись ними, я можу складати задачі, розв’язування яких зацікавить дітей і розширить їх загальноосвітній кругозір.

 

Результативність впровадження досвіду:

  1. Значно піднявся рівень пізнавальної активності учнів на уроках. Діти активно приймають участь в розв’язанні проблемних ситуацій, вміють ставити питання, висловлюють свою думку, вміють розмірковувати.
  2. В порівнянні з першим класом у четвертому значно зросла пізнавальна самостійність учнів.
  3. При переході учнів з третього у четвертий клас пізнавальна активність зросла, про це свідчить їх активна участь у шкільних, районних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах.
  4. При проведенні анкетування батьків відзначається, що рівень зацікавленості дітей і самостійності при навчанні зріс. Підвищився інтерес до математики. Особливий інтерес діти виявляють до проведення різноманітних конкурсів, виховних годин, предметних тижнів.

Репрезентація досвіду: матеріали представлені на методичній раді Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 і використовуються у навчальному процесі вчителями школи.

Цікава математика для четвертокласників