×

Початкова освіта

Початкова освіта

Номінація «Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція «Початкова освіта»

Тема. Щоденні 5. Робота зі словами

Інформація про автора досвіду: Гончарова Світлана Вікторівна, учитель початкових класів Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 Запорізької міської ради Запорізької області; кваліфікаційна категорія  «спеціаліст першої категорії»

Контактна інформація про навчальний заклад: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 Запорізької міської ради Запорізькою області, вул.Передатна, 17-А  м.Запоріжжя,  69026,   т. 286 62 79

Директор школи: Шевченко Вікторія Дмитрівна

email:zosh55@ukr.net

http:zzsh55.org.com

Провідна педагогічна ідея досвіду: узагальнені матеріали розкривають авторський підхід щодо діяльності педагога з визначеної теми.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: новизна досвіду полягає у пошуку та творчому використанні системи практичних вправ, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання і виховання, забезпечує стійку ефективність навчально – виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення.

Науково – теоретична база досвіду: численні дослідження, проведені відомими вченими психологами і педагогами Л.В.Занковим, Г.О.Люблінською, Н.О.Менчинською показали, що тільки активна діяльність самого школяра є запорукою його успішного розвитку. Відповідно до цього у сучасній початковій школі принципово змінився характер навчання дітей: менше стало одноманітної тренувальної роботи, однак зросла значимість самостійних і творчих завдань, підвищився теоретичний рівень як засіб осмисленого виконання навчальних завдань. Дослідженнями вчених Т.І.Шамової, П.І.Підкасистого, Н.О.Половнікової, І.Т. Огородникової, М.І.Махмутова, І.Я.Лернера, М.М.Скаткіна, М.О.Данилова встановлено, що пізнавальна активність та самостійність школярів є найважливішою умовою успішності їх навчання і розвитку. Щоденні 5 (Daily 5) – педагогічна технологія навчання читанню та письму,яку розробили Гейл Боші та Джоан Мозер. Ключова мета «Щоденних 5» – навчити учнів самостійності.

Стисла анотація досвіду: У роботі представлені вправи за трьома темами. Кожна тема поділяється на вправи, які добираються за номерами.

Вправи розраховані на індивідуальну роботу з учнями та в малих групах відповідно до учнівських потреб  на всіх етапах вивчення програмного матеріалу в 2 класі. А також для закріплення і повторення.

Вправи різні за ступенем складності, що дає можливість учителю використовувати їх диференційовано.

Програмний матеріал у вправах дається поетапно, підкріплюється поясненнями-інструкціями і нагадуваннями – інструкціями. Широко застосовується алгоритмізація навчання – правила розкриваються послідовністю дій, що дуже важливо для самостійної роботи. Дібрані матеріали допоможуть вчителеві організувати індивідуальну, парну чи групову роботу, забезпечити диференційований підхід до кожного учня, згуртувати дитячий колектив; сприятимуть розвитку навичок спілкування, логічного мислення молодших школярів, їхньої творчої уяви,самостійності,формуванню всебічно розвиненої особистості громадянина і патріота, здатного до інновацій.

Вправи поступово ускладнюється.

Увесь матеріал будується на синтаксичній основі: добір і складання речень, словосполучень; добір багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів. Систематично проводиться робота над виразним читанням, інтонуванням речень і наголосом, над засвоєнням звуко – буквених співвідношень і диференціацією звуків і букв. У доборі текстів, речень додержано принципу оптимальної інформативності, щоб учні пізнавали і емоційно сприймали навколишню дійсність.

Вправи розроблені з метою активізувати пізнавальну і творчу діяльність учнів, викликати інтерес, потребу пошуку,сприяти розвитку самостійності, креативності, умінню мислити нестандартно.

Результативність впровадження досвіду:

  1. Значно піднявся рівень пізнавальної активності учнів на уроках. Діти знаходять незрозумілі або цікаві слова, що зустрілись під час читання для себе, читання з другом, письма для себе або слухання. Регулярно додають нові слова. Використовують ці слова у власному мовленні. З’ясовують значення незрозумілих слів.Знаходять цікавий матеріал про ці слова.
  2. В порівнянні з першим класом у другому значно зросла пізнавальна самостійність учнів.
  3. При переході учнів з першого у другий клас пізнавальна активність зросла, про це свідчить їх активна участь у шкільних, районних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах.
  4. При проведенні анкетування батьків відзначається, що рівень зацікавленості дітей і самостійності при навчанні зріс. Підвищився інтерес до мови. Особливий інтерес діти виявляють до проведення різноманітних конкурсів, виховних годин, предметних тижнів.

Репрезентація досвіду: матеріали представлені на методичній раді Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 55 і використовуються у навчальному процесі вчителями школи.

Посилання на матеріали