×

Правила для учнів

УЧНІ мають право:

 1. На повагу своєї честі, гідності, незалежного духовного життя з боку вчителів і працівників гімназії, інших учнів і їх батьків.
 2. На здобуття безкоштовної освіти (в межах діючих нормативів).
 3. На індивідуальне навчання (при згоді батьків і педради, в межах чинного Положення).
 4. На підвищення річних оцінок (крім претендентів на нагородження)
 5. На безпечні та нешкідливі умови навчання і позаурочної діяльності.
 6. На участь у розробці і прийнятті класних і шкільних документів, законів шкільного життя.
 7. На участь у громадських організаціях і рухах, якщо їх діяльність не суперечить законам України.


УЧНІ зобов’язані:

 1. Поважати права, честь і гідність інших учнів, працівників школи, не допускати ущемлення їх інтересів, допомагати молодшим, розумно вирішувати суперечні питання.
 2. Старанно ставитись до навчання.
 3. Виконувати рішення органів громадського самоврядування, розпорядження працівників школи, якщо вони не суперечать Статуту, Правилам внутрішнього розпорядку, вимогам техніки безпеки, санітарії та гігієни.
 4. Брати участь у самообслуговуючій праці в класі і кабінетах, здійснювати необхідну роботу по благоустрою школи.
 5. Зберігати шкільне приміщення, обладнання, підручники, художню літературу.
 6. Дбати про власну гігієну.
 7. Мати належний вигляд, тобто встановлену форму шкільного одягу.


Заохочення 


1) Учні школи заохочуються за:

 • успіхи в навчанні;
 • участь і перемогу в навчальних і творчих конкурсах і спортивних змаганнях;
 • суспільно-корисну діяльність і добровільну працю для добробуту школи;
 • шляхетні вчинки;

2) Школа використовує слідуючи види заохочення:

 • оголошення подяки;
 • представлення учня до нагородження Листом подяки, Похвальним листом, Похвальною грамотою, медаллю.