×

мережа

 Ліцензований обсяг – 390 осіб

Фактична кількість осіб – 301 особи

МЕРЕЖА  КЛАСІВ

станом на 01.09.2022

 І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

КласиК-сть учнів
1  клас інклюзивний23
2-А клас27
2-Б клас спеціальний9
3-А клас інклюзивний31
3-Бклас спеціальний7
4-А клас17
4-Б клас18

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

КласиК-сть учнів
5 клас33
6 клас30
7 клас32
8-А клас22
8-Б клас19
9 клас33