×

мережа

 Ліцензований обсяг – 390 осіб

Фактична кількість осіб – 324 особи

МЕРЕЖА  КЛАСІВ

станом на 01.09.2020

І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  1-х  класів 2  39  19 українська
ВСЬОГО  2-х  класів 2 39  20 українська
ВСЬОГО  3-х  класів 1 31 українська
ВСЬОГО  4-х  класів 1 33 українська
Р А З О М  1-4-х класів 6  141  24  

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  5-х  класів 1 29   українська
ВСЬОГО  6-х  класів 2 39 20 українська
ВСЬОГО  7-х  класів 1 29 українська
ВСЬОГО  8-х  класів 1 32  18 українська
ВСЬОГО  9-х  класів 2 35  18 українська
Р А З О М  5-9-х класів 7 164 24  

ІІІ.   Ш к о л а     ІІІ    с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  11-х  класів 1 19   українська
В С Ь О Г О  по  школі  14 324  23,1