×

мережа

 Ліцензований обсяг – 390 осіб

Фактична кількість осіб – 328 особи

МЕРЕЖА  КЛАСІВ

станом на 01.09.2018

І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  1-х  класів 1  32   українська
ВСЬОГО  2-х  класів 1 33   українська
ВСЬОГО  3-х  класів 1 32 українська
ВСЬОГО  4-х  класів 2 42 21 українська
4-А   25    українська
4-Б   17   українська 
Р А З О М  1-4-х класів 5  139  27,8  

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  5-х  класів 1 33   українська
ВСЬОГО  6-х  класів 1 34 українська
ВСЬОГО  7-х  класів 36 18 українська
7-А   18    українська
7-Б   18    українська
ВСЬОГО  8-х  класів 1 27   українська
ВСЬОГО  9-х  класів 1 25   українська
Р А З О М  5-9-х класів 6 155 25,8  

ІІІ.   Ш к о л а     ІІІ    с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  10-х  класів 1 19   українська
         
ВСЬОГО  11-х  класів 1 15   українська
Р А З О М  10-11-х класів 2 34  17  
В С Ь О Г О  по  школі  13 328  25,2