×

мережа

 Ліцензований обсяг – 390 осіб

Фактична кількість осіб – 303 особи

МЕРЕЖА  КЛАСІВ

станом на 01.09.2021

І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  1-х  класів 2 33 16,5 українська
1-А   25
1-Б(спеціальний)   8
ВСЬОГО  2-х  класів 2 39 19,5 українська
2-А інклюзивний (1учень)   31  
2-Б(спеціальний)   8  
ВСЬОГО  3-х  класів 2 36 18 українська
3-А   17
3-Б   19
ВСЬОГО  4-х  класів 1 34 українська
Р А З О М  1-4-х класів 7 142    20,3

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  5-х  класів 1 31 українська
ВСЬОГО  6-х  класів 1 30 українська
ВСЬОГО  7-х  класів 2 39 19,5 українська
7-А   24
7-Б   15
ВСЬОГО  8-х  класів 1 30 українська
ВСЬОГО  9-х  класів 1 31   українська
Р А З О М  5-9-х класів 6  161 26,8

ІІІ.   Ш к о л а     ІІІ    с т у п е н я       н а в ч а н н я

К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  10-х  класів
ВСЬОГО  11-х  класів
Р А З О М  10-11-х класів
В С Ь О Г О  по  школі  13 303 23,3