×

правила прийому до закладу освіти

Правила прийому дітей до 1 класу:

1. Зарахування учнів до ЗГ № 55 здійснюється на безконкурсній основі.

2. Адміністрація навчального закладу зобов’язана вжити заходів до ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року  наказом  директора закладу.

4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:

– заяву на ім’я директора школи;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– медичну картку встановленого зразка

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

Обстеження фахівцями й оцінку функціональної готовності дитини до школи проводять перед вступом до школи.

5. Зарахування дітей  з  особливими  освітніми  потребами  до класів  з  інклюзивним  навчанням (у разі їх відкриття) здійснюється  в установленому порядку відповідно до висновку Інклюзивно-ресурсного центру.

6. Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства зараховуються  до   закладу   відповідно   до  законодавства  та міжнародних договорів.

Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:

– заява батьків,

– копія свідоцтва про народження дитини,

– особова справа учня (учениці),

– медична картка.

Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти” №367 від 16.04.2018
Лист-роз’яснення Міністерства освіти і науки України щодо застосування окремих положень нового Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти