×

результати моніторингу якості освіти

Узагальнена інформація про результати проведення щорічного вивчення та комплексного самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти»

 

З 31.03.2022 – в закладі було організоване навчання з використанням технологій дистанційного навчання. 

            Моніторинг якості дистанційного навчання було здійснено за наступними показниками:

 • технічне забезпечення вчителів;
 • сервіси навчання;
 • охоплення учнів навчанням, в період дистанційного навчання;
 • навчання учнів з особливими освітніми потребами;
 • дотримання робочого часу вчителями;
 • відображення режиму навчання в електронних журналів;
 • відповідність дистанційних уроків затвердженому розкладу;
 • відповідність наданого матеріалу учням навчальним програмам;
 • форми оцінювання учнів;
 • використання вчителями електронних репозитарієв.

            Члени педагогічного колективу працювали у дистанційно, більшість педагогів були забезпечені відповідними технічними засобами (швидкісний Інтернет, ноутбуки, комп’ютери, колонки) для організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

На педагогічній раді було затверджено сервіси, за допомогою яких необхідно організовано дистанційне навчання, а саме:

 • Google Class для асинхронного навчання;
 • Zoom для синхронного навчання;
 • Viber для оперативного інформування учнів та батьків;
 • Телефонний зв’язок для учнів, які не мають доступу до Інтернету або відсутні технічні засоби навчання.

Класними керівниками, шляхом опитування  учнів та їх батьків, було зібрано дані щодо технічних можливостей для навчання в умовах дистанційного навчання.  23 учні не мали вдома інтернету, тому не могли вчасно отримувати новий матеріал та виходити на онлайн-уроки. Для даних учнів класні керівники отримували інформацію, щодо навчання за допомогою підручників та зошитів, від вчителів-предметників, та передавали її в телефонному режимі учням або їх батькам. Учні отримували консультацію вчителів-предметників за допомогою телефонного режиму. 94% учнів залучені до навчання з використанням технологій дистанційного навчання, але не всі учні виконують завдання вчасно та відвідують всі онлайн уроки. Класні керівники кожен день проводять моніторинг відвідування учнів уроків онлайн та виконання завдань в Google Class, (щодо учнів які систематично не виконують завдання та не беруть участь в онлайн уроках класні) керівники зв’язуються та інформують батьків учнів, для визначення причини та доповідають адміністрації школи.

Учнів з особливими освітніми потребами постійно супроводжували асистенти вчителів за допомогою телефонних дзвінків (уточнення інформації, консультації щодо роботи в Zoom та Google Class, виконання та оформлення завдань). Всі вчителі, які працюють з учнями з особливими потребами враховували Індивідуальний план розвитку дитини та адаптували завдання та поданий матеріал відповідно потребам даних учнів. Проведення корекційних занять відбувалось за графіком, відповідними спеціалістами в синхронному режимі за допомогою Zoom конференції.

Навчання учнів та робота вчителів проводилася згідно з розкладом роботи, затвердженим директором закладу. Кожного тижня, на сайті закладу, оновлювалась інформація щодо онлайн уроків. Відповідно Стратегії організації освітнього процесу в закладі освіти під час навчання з використанням елементів дистанційного навчання в синхронному режимі вчителі проводили не менше 30% уроків в синхронному режимі (Zoom) від загальної кількості уроків з кожного предмету. Режим роботи (асинхронний чи синхронний) педагоги відображали в електронних журналах, після запису теми уроку.

В Google Class кожен педагог розміщував інформацію та завдання відповідно розкладу кожного класу, в деяких педагогів не розміщено інструкцію виконання завдання та критерії його оцінювання. Вчителя трудового навчання (Петренко О.І.), біології (Дьяченко А.В.) розміщували власні відео звернення та пояснення для учнів. Вчитель математики (Єрмократьєва Ю.В.) всі уроки проводила в синхронному режимі. Вчителя враховували допустимий обсяг домашніх завдань для кожного класу. 

Весь матеріал наданий педагогами учням відповідає навчальним програмам. Для перевірки знань вчителя використовували різні завдання, під час проведення уроків в синхронному режимі: усне опитування, посилання на вправи LearningApps; під час асинхронних уроків: тестові завдання, узагальнення інформації в таблицю, виконання вправ з підручника. Після перевірки завдань вчитель надавав зворотній зв’язок відразу під час онлайн уроку узагальнено, не конкретизуючи помилки конкретного учня  або за допомогою тестового повідомлення конкретному учню. Оцінки отримані учнями під час уроків виставлялися в електронний журнал, учні та батьки могли ознайомитись з ними за допомогою електронного щоденника.

Вчителя активно використовували електронні репозитарії освітнього контенту, а саме відео пояснення інших вчителів, інфографіку, документальні відеорелики (YouTube), посилання на інформацію віртуальної школи School_Z, відео уроки Всеукраїнської школи онлайн, готові тестові завдання освітнього проекту «На урок» та LearningApps. Також кожен вчитель розробляє та накопичує власні розробки відео уроків, тестових завдань, сценарії заходів онлайн тощо, дану інформацію вчителі систематизують, накопичують та зберігають на власних блогах та гугл дисках.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що навчання з використанням технологій дистанційного навчання відбувається відповідно чинного законодавства, але потребує подальшого вдосконалення взаємозв’язку вчителів та учнів, шляхом опанування сучасних, нових методів та форм дистанційного навчання, та поліпшення матеріально-технічного забезпечення як вчителів (камери, мікрофони) так і учнів (безперебійна робота інтернету, забезпеченість необхідними технічними засобами).

В 2021-2022 н.р. учні 4, 9 та 11 класів були звільнені від проходження Державної підсумкової атестації.