×
 • Головна
 • Стратегія організації освітнього процесу в закладі освіти під час навчання з використанням елементів дистанційного навчання

Стратегія організації освітнього процесу в закладі освіти під час навчання з використанням елементів дистанційного навчання

Відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Постанова МОЗ України від 06.09.2021 № 10 ” Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) , наказу МОНУ № 621 від 08.05.2019, яким затверджено «Порядок переведення учнів (вихованців) закладу  загальної середньої освіти до наступного класу”, Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року №8/32979, «Положення про дистанційне навчання» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013  № 466 зі змінами за Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015  № 761),  «Освітньої програми  ЗЗШ №55, наказу по закладу від 21.07.2021 №85 «Про затвердження стратегії організації освітнього процесу в закладі освіти під час навчання з використанням дистанційного навчання» в закладі передбачено декілька варіантів організації освітнього процесу з використанням елементів дистанційного навчання

Стратегія організації освітнього процесу в закладі освіти  під час навчання з використанням елементів дистанційного навчання передбачена трьома варіантами організації освітнього процесу з використанням елементів дистанційного навчання:

І варіант – організація освітнього процесу під час «адаптивного карантину», при умові відсутності учасників освітнього процесу, які захворіли;

ІІ варіант – організація освітнього процесу під час «адаптивного карантину», при умові коли наявні учасники освітнього процесу, які захворіли;

ІІІ варіант – організація освітньому процесу під час «тотального карантину», при умові закриття школи. (Додаток).

І варіант – організація освітнього процесу під час «адаптивного карантину», при умові відсутності учасників освітнього процесу, які захворіли. Використовуються заходи спрямовані на профілактику захворюваності учасників освітнього процесу.

 1.  Мінімізується переміщення дітей під час освітнього процесу;
 2. Організовано 2 входи до закладу освіти, розроблено маршрути входу дітей до закладу. Учні та батьки інформовані про організацію входу до закладу.
 3. Розроблено графік харчування учнів. За затвердженим графіком одночасно до столової потрапляють не більше 34 учнів, що відповідає вимогам до дистанціювання учасників освітнього процесу під час карантинних заходів.
 4. Навчальний процес організовано в одному класі, виключення складають: трудове навчання, інформатика.
 5. Навчальний процес з окремих предметів організовано на вулиці: Я досліджую світ (1-4 кл.), фізична культура  (1-9 кл.), основи здоров’я  5-9 кл. (5-9 кл.).
 6. Масові виховні заходи заборонено. Виховні години, батьківські збори, педагогічні ради проводяться в он-лайн режимі.
 7. Батькам та іншим особам заборонено вхід до закладу освіти. Звернення, скарги, заяви на прийом та відрахування учнів здійснюється за попереднім записом за тел. 286-24-79 з дотриманням соціальної дистанції та протиепідеміологічних заходів (використання засобів індивідуального захисту) або через електронне звернення. Електронна адреса: zosh55@ukr.net
 8. Відповідь на звернення надсилається протягом 1 місяця відповідно до закону «Про звернення громадян»;
 9. Відповідь щодо зарахування дитини надсилається протягом  5ти днів, відповідно до п.1 р. ІІІ  «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»;
 10. Відповідь про відрахування надається протягом 1го дня відповідно до  п.3 р. ІІІ відповідного порядку. 
 11. Організовано оперативне інформування педагогічного колективу, учнів, батьків щодо змін в організації jcdsnymjuj процесу через груповий чати педагогічного колективу, групові чати класів (учнівські та батьківські) у Viber.  
 12. Забезпечено щоденний моніторинг температурного режиму в закладі та стану відвідування закладу учнями, стану захворюваності учнівського контингенту. Інформація оперативно надається ТВО Шевченківського району за адресою  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1umcaP1Y1TDvOgxxlG30Fc3wV0I4jAQd3Mtt9bYBwit4/edit#gid=0  та використовується адміністрацією закладу для прийняття оперативних управлінських рішень щодо режиму роботи закладу.
 13. В закладі запроваджено електронний журнал на платформі «Нові знання». Ведення паперового журналу з 01.09.2020 скасовано.

         ІІ варіант – організація освітнього процесу під час «адаптивного карантину», при умові коли наявні учасники освітнього процесу, які захворіли.

         Організаційні заходи спрямовані на мінімізацію кількості учнів, які відвідують навчальні заняття та організацію освітнього процесу для учнів які знаходяться на самоізоляції.

          Освітній процес організовується відповідно до затвердженого режиму роботи закладу, відповідно до розкладу. Весь педагогічний персонал закладу освіти пройшов навчання щодо використання ІКТ технологій під час дистанційного навчання. 100 % педагогів мають навички відео конференції в програмі ZOOM. 70% педагогів мають навички та технічну можливість проведення відео конференції в програмі ZOOM за допомогою мобільного телефону.

 1. При умові, якщо на самоізоляцію відправлено підгрупу учнів окремого класу (наприклад: ті хто сидів на перших партах при захворюванні педагога та інше) навчальний процес здійснюється за змішаною системою. Для учнів в класі та на самоізоляції одночасно. Учні на самоізоляції слухають пояснення педагога за допомогою програми ZOOM при включенні відеокамери. Письмові роботи учнів на самоізоляції надсилаються та перевіряються за допомогою G Suite for Education.
 2. При умові, якщо на самоізоляцію відправлено учнів окремих класів, освітній процес для класів на самоізоляції проводяться відповідно до розкладу в он-лайн режимі, на платформі ZOOM. Уроки проводять вчителі, які викладають відповідний предмет в класі, або вчителі за заміною.
 3. За результатами вивчення рівня забезпечення учнів закладу освіти технічними засобами для участі в он-лайн уроках 30 % учнів закладу (96 учнів) не мають комп’ютерної техніки та підключення до Інтернету. Для відповідної категорії учнів вчителі-предметники надсилають домашні завдання класному керівнику, який повідомляє учню відповідну інформацію в телефонному режимі.

          ІІІ варіант – організація освітньому процесу під час «тотального карантину», при умові закриття школи.

           Освітній процес здійснюється в он-лайн режимі, відповідно до розкладу занять та режиму роботи закладу.

          Уроки можуть проводитися в синхронному та асинхронному режимі. Проте, в синхронному режимі має бути проведено не менше 30% уроків від загальної кількості уроків з  предмет.

           Перелік платформ для організації дистанційного навчання (ZOOM, MEET для синхронного режиму, Google – клас для синхронного та асинхронного режиму, Viber для оперативної комунікації між учасниками освітнього процесу) є вичерпним. Інші платформи можуть бути використані виключно за погодженням з батьками учнів (через посередництво класного керівника) та з заступником директора, який відповідає за відповідну паралель класів.

 1. Класні керівникам оперативно готують та доводять до відома учнів та батьків своїх класів на сайті закладу освіти наступну інформацію за наведеною нижче орієнтовною формою:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ ТА  БАТЬКІВ  ____КЛАСУ

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПО ПРЕДМЕТАХ

(ВСІ ЗАНЯТТЯ – ЗА ЧИННИМ РОЗКЛАДОМ)

Вчитель Предмет Платформа дистанційного навчання Ідентифікатор (код, №) для входу День Урок № (за чинним розкладом)
1 Петренко І. В. Українська мова та література ZOOM Google class 567-123-4455 3dz7krt    
 • Реєстрація навчальних занять, оцінювання учнів, інформування учнів щодо змісту домашніх завдань здійснюється через електронний журнал на платформі «Нові знання».
 • Письмові роботи учнів надсилаються та перевіряються за допомогою Google – клас ;
 • При проведенні тестових робіт можливо надання Googl-testu з фіксованим часом відповіді.

В асинхронному режимі матеріал до уроку надсилається в  електронний журнал; Google – клас.

 • Письмові роботи та тестові завдання надаються та перевіряються так само як при синхронному режимі.

         Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання учнів, оцінки виставляються в електронний журнал. Інформація про домашнє завдання заноситься також до електронного журналу в день проведення уроку.  Учень та батьки можуть побачити оцінку за відповідь на уроці  та домашнє завдання в день проведення уроку. Оцінки за контрольні, практичні, письмові роботи  виставляються в електронний журнал не пізніше дати проведення наступного уроку.

           Освітній процес в умовах дистанційного навчання організований на основі планування кількості та обсягу завдань, контрольних заходів з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів, забезпечуючи для цього співвідношення синхронного та асинхронного режимів дистанційного навчання та дотримання обмежень на обсяг домашнього завдання.

Допустимий обсяг домашнього завдання з 1 предмету за 1 навчальний день (розрахунковий час на виконання):

 • 2 клас не більше 10 хвилин з предмету;
 • 3 клас не більше 15 хвилин з предмету;
 • 4 клас не більше 20 хвилин з предмету;
 • 5–7 клас не більше 30 хвилин з предмету;
 • 8-9 клас не більше 40 хвилин з предмету;
 • 10-11 клас не більше 50 хвилин з предмету.