×

мережа

 Ліцензований обсяг – 390 осіб

Фактична кількість осіб – 323 особи

МЕРЕЖА  КЛАСІВ

на  2017-2018 н.р.

станом на 01.09.2017

І. П о ч а т к о в а         ш к о л а

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  1-х  класів 1  33   українська
ВСЬОГО  2-х  класів 1 31   українська
ВСЬОГО  3-х  класів 2 43 21,5 українська
3-А   24    
3-Б   19    
ВСЬОГО  4-х  класів 1 33   українська
Р А З О М  1-4-х класів 5  140  28  

ІІ.   Ш к о л а       ІІ   с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  5-х  класів 1 34   українська
ВСЬОГО  6-х  класів 2 31 15,5 українська
6-А   16    
6-Б   15    
ВСЬОГО  7-х  класів 1 27   українська
ВСЬОГО  8-х  класів 1 24   українська
      ВСЬОГО  9-х  класів 1 36   українська
Р А З О М  5-9-х класів 6 152 25,3  

ІІІ.   Ш к о л а     ІІІ    с т у п е н я       н а в ч а н н я

  К Л А С И учнів  в  них середня наповнюваність Мова

навчання

ВСЬОГО  10-х  класів 1 13   українська
         
ВСЬОГО  11-х  класів 1 18   українська
Р А З О М  10-11-х класів 2 31  15,5  
В С Ь О Г О  по  школі  13 323  24,8